Veel gestelde vragen voor huurders

 1. Hoe betaal ik mijn huur
  Vanaf de ingangsdatum van uw huurovereenkomst betaalt u huur aan de verhuurder. U betaalt de huur altijd vooraf, voor de 1e dag van de volgende maand. U kunt uw huur betalen door een periodieke betalingsopdracht bij uw bank af te sluiten, de huur wordt dan elke maand op dezelfde datum van uw rekening afgeschreven.
   
 2. Ik ga een half jaar naar het buitenland, kan ik mijn woning onderverhuren?
  Theoretisch gezien is onderverhuur zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan. Maxx heeft verschillende opties om de woning tijdelijk te verhuren, wij verzoeken u hierover contact met ons op te nemen.
   
 3. Hoe kan ik mijn huur opzeggen?
  Als u een woning huurt en de huurovereenkomst wilt opzeggen dient u rekening te houden met het opzegtermijn zoals in de huurovereenkomst staat beschreven. Hiernaast dient u ook de voorwaarden in de huurovereenkomst in acht te nemen, zoals bijvoorbeeld een minimale huurperiode en bijzondere clausules. Ook bij contracten met een maximale huurperiode dient er altijd een opzegging te worden gedaan. U stuurt een aangetekende brief naar de verhuurder waarin u aangeeft de huur op te willen zeggen. Houdt u rekening met de opzegtermijn zoals in uw huurcontract beschreven. In de brief moet de volgende informatie staan:
  - naam huurder;
  - het huuradres;
  - telefoonnummer huurder;
  - datum van opzegging;
  - handtekening huurder .
   
 4. Waar kan ik terecht met mijn klachten?
  U kunt van maandag t/m vrijdag van  9:00 uur tot 12:00 uur bellen naar Maxx met uw klachten. Indien nodig kunt u een reparatieverzoek op de website achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
   
 5. Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug?
  Wanneer u de huurwoning verlaat en deze in goede staat achterlaat, dan hoort u de borg binnen 3 maanden terug te krijgen van de verhuurder.
   
 6. U bent van mening dat de huursom te hoog is?
  Het is mogelijk om de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie, dat kan echter alleen als u de huurder bent. Een dergelijke toetsing kunt u doen, maar meestal heeft dit tot gevolg dat de verstandhouding tussen de huurder en de verhuurder onder druk komt te staan. Als u overschrijding van de maximaal redelijke huursom voor aanvang van de huurovereenkomst vermoedt, dan adviseert Maxx u andere passende woonruimte te zoeken en dat u niet overgaat tot het huren van de woonruimte. Mocht u al huurder zijn dan achten wij het raadzaam dat u uw vermoeden in eerste instantie aan Maxx meldt. Maxx zal in dat geval nader onderzoek doen en zal trachten in onderling overleg tot een passende oplossing te komen met de verhuurder. Mocht dat niet mogelijk zijn dan heeft u het recht een beroep te doen om de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Doet u dit verzoek aan de Huurcommissie binnen 6 maanden na het aangaan van de huurovereenkomst dan zal de huurprijs met terugwerkende kracht worden aangepast.