Maxx, betrouwbare partner voor beheer van al uw vastgoed

Als eigenaar kunt u het beheer van uw vastgoed uitbesteden. Wilt u woonruimte of een pand verhuren zonder de maandelijks daarbij behorende taken te vervullen of verblijft u (tijdelijk) in het buitenland, dan is beheer via ons de perfecte oplossing. Bij Maxx hebben wij een aparte afdeling beheer waar de kennis aanwezig is om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Uiteraard blijven wij op de hoogte van de nieuwste wetten en regels en wij werken met een geavanceerd systeem speciaal voor beheerzaken. Omdat iedere verhuurder anders is, kunt u zelf aangeven welke zaken u graag door ons wilt laten verzorgen. Het beheerpercentage wordt hierop aangepast, u betaalt het percentage alleen over de huur (+service en overige kosten) die wij ook daadwerkelijk voor u hebben geïncasseerd.

Administratief beheer

 • Huurafrekening: elke 15e van de maand ontvangt u een gedetailleerd en duidelijk overzicht met de te ontvangen huren en de kosten die wij voor u hebben voldaan. De opbrengsten worden op uw rekening(en) overgemaakt.
 • Servicekostenafrekening: wij maken een correcte servicekostenafrekening voor de huurders en handelen alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden af.
 • Huurverhoging: wij zorgen voor de jaarlijkse huurverhoging en alle correspondentie daaromtrent.
 • Huurderverklaringen: bij vertrek van de huurders wordt tegenwoordig bijna altijd gevraagd een huurderverklaring in te vullen, wij doen dit uiteraard voor u.
 • Huurfacturen: Indien u heeft verhuurd aan een bedrijf, dan versturen wij maandelijks de huurfacturen en verhogen de huur met de index.
 • Borg: Wij incasseren de borgen en storten deze aan u door. Bij een vertrekkende huurder kijken wij of er kosten zijn gemaakt of achterstanden zijn om te verrekenen met de borg.
 • Juridische procedure: mocht u onverhoopt in een conflict komen met uw huurder (eventueel via huurcommissie) dan hebben wij de kennis en de contacten op juridisch gebied om dit proces te begeleiden of u te adviseren.
 • Klachten huurders: indien een huurder klaagt over bijvoorbeeld medehuurders of buren, zullen wij de klachten in behandeling nemen.
 • Aanmanen: wij sturen brieven die voldoen aan de laatste wettelijke voorschriften en proberen de huurders persoonlijk te benaderen. Bij een borgstelling benaderen wij de ouders/voogd, geven de vordering uit handen bij een gerechtsdeurwaarder en begeleiden het gehele proces tot en met de uitzetting.
 • Jaarafrekeningen: wij kijken uw jaarafrekeningen van de energiemaatschappijen na.
 • Contacten leveranciers: wij onderhouden de contacten met bijvoorbeeld Ziggo, gemeente etc.

Bouwbeheer

 • Onderhoud klachten: wij nemen de klachten aan en kijken of ze gegrond zijn. Vervolgens sturen wij het juiste bedrijf om de klacht te verhelpen en wij onderhouden de verdere contacten met de huurders.
 • Opname meterstanden: wij zorgen ervoor dat jaarlijks de meterstanden worden opgenomen om te zorgen dat uw jaarafrekening klopt.
 • Gemeente vergunningen: als de gemeente gegevens van uw pand nodig heeft voor bijvoorbeeld brandweer, dan verstrekken wij deze.
 • Onderhoudscontracten: wij kunnen onderhoudscontracten afsluiten, bijvoorbeeld voor onderhoud brandblussers waardoor u profiteert van een korting die wij hebben bedongen.
 • Eindcontrole: als huurder het gehuurde niet netjes verlaat, sommeren wij de huurder het gebrek alsnog te verhelpen of we laten dit doen en houden vervolgens de kosten in op de borg.

Commercieel beheer

 • Verhuring units: de verhuurafdeling verhuurt uw units waarbij u kunt kiezen om de courtagekosten af te kopen. U betaalt hiervoor maandelijks een afgesproken percentage. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een vast bedrag per mutatie te betalen.
 • Inspectie woonruimte: we meten de unit op om een juist prijsadvies te kunnen geven en controleren of de huidige huurder de ruimte netjes bewoont.
 • Begeleiden bezichtiging: we organiseren de bezichtiging met de huidige en toekomstige huurder.
 • Opstellen en bespreken huurovereenkomst: we maken en bespreken de huurovereenkomst met de kandidaat huurder en voeren een antecedentenonderzoek uit.
Neem contact met mij opWaarom Maxx Aanhuurmakelaars?

 • Woonruimtes worden snel verhuurd
 • Goede screening van huurders
 • 24/7 bereikbaar voor huurder en verhuurders
 • Waterdichte contracten
 • FinanciĆ«le afwikkeling