U geeft Maxx aanhuurmakelaars een zoekopdracht en vervolgens maakt u gebruik van het uitgebreide plaatselijke netwerk van Maxx aanhuurmakelaars. Maxx aanhuurmakelaars zal op basis van uw woonwensen een inventarisatie maken en beoordelen of uw wensen overeenkomen met de markt. Maxx aanhuurmakelaars zal vervolgens op zoek gaan naar een passende woonruimte. Het tarief van de opdracht is afhankelijk van de lokale situatie en kan variëren per vestiging. Uw opdracht is 4 maanden geldig en u verzoekt Maxx aanhuurmakelaars direct aan te vangen met de hieraan verbonden werkzaamheden.


Op het moment dat u opdracht geeft om geschikte woonruimte te zoeken en deze opdracht wordt door Maxx aanhuurmakelaars geaccepteerd, ontvangt u een inlogcode. Met deze inlogcode kunt u zien welke medewerker van Maxx aanhuurmakelaars uw contactpersoon is en welke woningen wij voor u hebben gevonden. De woning wordt middels e-mail aan u toegezonden. Als de woning naar wens is kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging.


Bij bezichtigingen wordt u begeleid door één van onze medewerkers. Deze leidt u rond waarbij al uw vragen worden beantwoord. Zo krijgt u een goede indruk van de woonruimte. U mag zoveel woningen bezichtigen als u wilt. Voldoet de woonruimte niet aan uw wensen, dan blijven wij zoeken.

4.1
Zodra Maxx aanhuurmakelaars voor u een woonruimte heeft gevonden, wordt er een aanhuurbevestiging opgemaakt. U wordt voorgesteld aan de verhuurder. Maxx aanhuurmakelaars vraagt u om persoonlijke gegevens als uw naam volgens uw legitimatiebewijs, uw geboortedatum en -plaats en inkomensgegevens. Maxx aanhuurmakelaars zal zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.  Met het oog op de algemene verordening gegevensbescherming willen wij u dringend verzoeken uw BSN nummer door te halen op uw persoonlijke gegevens.

4.2
Maxx aanhuurmakelaars heeft uw belangen te behartigen, mocht er sprake zijn van belangenconflict dan verklaart u hierbij expliciet overeenkomstig artikel 7:417 lid 2 BW de opdrachtgever te zijn van Maxx aanhuurmakelaars. Na akkoord wordt de huurovereenkomst opgesteld. U betaalt een éénmalige vergoeding voor onze diensten, welke gelijk is aan de maandelijkse huurprijs (inclusief servicekosten, energiekosten ed.) en B.T.W. De vergoeding dient bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te worden voldaan.

5.1  
Wanneer u de opdracht tot bemiddeling intrekt, teruggeeft en/of anderszins beëindigt dan heeft Maxx aanhuurmakelaars alsdan recht op een vergoeding van de reeds gemaakte kosten. In dat geval brengt Maxx aanhuurmakelaars € 50,- per bezichtiging van een woning in rekening, voor het zoeken en doorsturen van woningen per e-mail of telefonisch € 20,- per woning. Andere werkzaamheden die in uw opdracht verricht zijn zullen tegen een uurtarief van € 95,- per uur in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen worden vermeerderd met 21 % BTW. Het intrekken van de opdracht dient overigens schriftelijk of per email te geschieden naar:   [email protected] .

5.2                                                                                                                                                                                                                                   
Maxx
aanhuurmakelaars behoudt zich het recht voor om de opdracht aan u terug te geven op grond van gewichtige redenen. U bent in dat geval een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij zijn de kosten zoals weergegeven onder punt 5.1.

6.
Bent u na afloop van deze opdracht aan Maxx aanhuurmakelaars niet tevreden of heeft u suggesties inzake onze dienstverlening dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via e-mail. U kunt deze email versturen naar [email protected]   t.a.v. de directie. Binnen 4 werkdagen ontvangt u van ons een reactie.